برچسب: کورفو کشتی نان تست

کشتی به کورفو

کشتی به کورفو

کورفو (کورفو) الکترونیکی’ به راحتی از ایتالیا دسترس. بنادر سوار و تخلیه مستقیم Corfu در فاصله : باری, Brindisi و ونیز. اینها کشتی های مستقیم به کورفو هستند. متناوبا ، به ایگومینیتسا بروید و به کورفو ادامه دهید (در حدود 1 ساعت و نیم از هزینه ناوبری 8 یورو, ماشین مورد 35 یورو, خرید بلیط در سایت در بندر,…

ادامه مطلب ادامه مطلب