کشتی از ایتالیا به کورفو

کشتی از ایتالیا به کورفو

از ایتالیا کشتی ترک از ونیز, آنکونا, باری و Brindisi.

عمدتا مقصد کورفو و Igoumenitsa و همچنین PATRA.

سعی کنید خود را در زیر کشتی نشان می دهد بندر نزدیکترین به شما استفاده از پانل.

گرفتن به کورفو کشتی