Италиас Corfu руу гатлага

Италиас Corfu руу гатлага

Венецийн нь Италийн гатлага онгоц явах эхлэн, Ancona, Bari болон Brindisi.

Голдуу Destination Corfu болон Igoumenitsa түүнчлэн Patra.

Таны гарам танд хамгийн ойр боомт харуулсан доорх самбар ашиглах оролдох.

Corfu усан онгоц нь авах